Absolvování přijímacího testu

Po dohodě s jednotlivými fakultami lze domluvit individuální podmínky pro absolvování přijímacích testů. SHS nabízí zprostředkování takové domluvy mezi HS a fakultami, kde lze dojednat konkrétní podmínky i místo kde se bude test konat.

Přijímací zkouška nanečisto

Již v prvním roce fungování SHS se osvědčilo organizování přijímací zkoušky nanečisto pro HS, kde si mohli vyzkoušet testy z minulých let za velmi podobných podmínek, jako u oficiální přijímací zkoušky. Studenti, kteří tuto možnost využili, dosáhli většinou lepších výsledků u přijímacích zkoušek, než ve zkušebním testu.