Archiv rubriky: Aktuality

Příprava na přijímací řízení z matematiky

Pro zajištění větší úspěšnosti přihlášených studentů na VŠE v Praze níže najdete popis, jak přistupovat k testu z matematiky, který je pro mnoho studentů tou klíčovou překážkou pro přijetí. Hranicí pro úspěšné složení testu z matematiky je získání alespoň 50 bodů ze 100 bodů možných. Samotný test je složen z 15 otázek, které jsou hodnoceny takto: 10 otázek za 5 […]

Příprava na přijímací řízení z matematiky

Přijímací zkouška nanečisto

Zájemci o studium na VŠE se zdravotním handicapem si mohou vyzkoušet přijímací řízení nanečisto formou absolvování vybraného testu z minulých let, při němž se seznámí s formou přijímacího řízení a zjistí, zda budou potřebovat pro přijímací řízení nějakou modifikaci formy testu, prodloužení doby vykonání testu, či vyhradit bezbariérové pracovní místo. Přijímací řízení nanečisto je nutné […]

Příprava na přijímací řízení z matematiky

Veletrh pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním handicapem – Sociální podnikání

Několik fotek z veletrhu pracovních příležitostí zaměřeného na sociální podnikání a podnikání osob se zdravotním handicapem, který se konal 22.12.2017 pod záštitou SHS na VŠE v Praze. Akce byla spolufinancována Evropskou unií v rámci projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze. Všem zúčastněným i přednášejícím děkujeme za účast.

Příprava na přijímací řízení z matematiky