Important dates

1.7.2018 - 31.8.2018 - Summer Holidays

17.9.2018 - 14.12.2018 - Classes in Fall Semester 2018/2019

27.9.2018 - Dean's Day

More... »

Search
Advanced search
List of electronic scripts and publications

Related pages

Visually impaired students of VŠE in Prague offer study literature in electronic form.

If you are interested in the study literature, it is necessary to contact the SHS and then to personally visit where
Sign an affidavit on the handling of the electronic version of the publication and the copyright.

List of study literature:

Title of the publication Author Publishing house Year of issue
Abeceda účetních znalostí pro každého Kovanicová Dana Bova Polygon, Praha 2005
Audit informačního systému Svatá Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Benešovy dekrety Spirit Michal Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
Bezpečnostně-politická dimenze Dubský Zbyněk Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2006
Cena, hodnota, model Drozen František Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Centrální bankovnictví Revenda Zbyněk Management Press, Praha 2001
Česká regionální politika Wokoun René Oeconomica VŠE Praha – NF 2003
Demografie Langhamrová Jitka Oeconomica VŠE Praha – FIS 2007
Demografie – po prvé Koschin Felix Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Deriváty I. Dvořák Petr Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2007
Deutsch in der Wirtschaft Malechová Magdaléna Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Deutsch in Politik und Diplomatie Nováková Eva Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Dějiny měnových teorií na českém území Vencovský František, Pulpán Karel a kol. Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Digitální fotografie a její zpracování Horný Stanislav Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Ekonomická analýza Synek Miloslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Ekonomická demografie Koschin Felix Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Ekonomie Holman Robert C. H. Beck, Praha 2003
Ekonomie pro přijímací řízení na navazující magisterské studium Sirůček Pavel Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Ekonomika a politika městského životního prostředí Vejchodská Eliška Oeconomica VŠE Praha – NF 2007
Ekonomika zdraví Durdisová Jaroslava Oeconomica VŠE Praha – NF 2005
Elementary Czech Antošová Anna Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Empirismus a analytická filosofie Kunca Tomáš Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
English for economists Čapková Halka a kolektiv Ekopress, Praha 2003
Evropská integrace – Evropská unie Cihelková E., Jakš J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Evropská měnová integrace a Česká republika Brůžek Antonín, Smrčková Gabriela, Záklasník Martin Velryba, Praha 2007
Evropský konstitucionalismus (zdroje, formy a tendence) Reschová Jana Oeconomica VŠE Praha – NF 2003
Finanční účetnictví a světový koncept Kovanicová Dana Bova Polygon, Praha 2005
Fiskální politika Izák Vratislav Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Francouzsky od začátku Priesolová Janka Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Geografické informační technologie pro manažery Pokorný P., Machalová J. Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Geografie cestovního ruchu Hrala Václav Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Geografie světového hospodářství Hrala Václav Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Globální problémy a světová ekonomika Jeníček V., Foltýn J. C. H. Beck, Praha 2003
Glossary Marešová Marcela Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Hospodářské dějiny 16 – 20. století Stellner František a kol. Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do EU Karpová Eva Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Hygiena práce Hanáková Eva, Matoušek Oldřich Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Chování spotřebitele a výzkum trhu Bártová H., Bárta V., Koudelka J. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Intercultural communication Bočánková M. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Introduccion al Espaňol de los Negocios Hlavičková Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Investování na kapitálových trzích Veselá Jitka Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2006
Jak psát bakalářské, diplomové a jiné práce Synek Miloslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
Kapitoly z ekonomie trhů práce Brožová Dagmar Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Kapitoly z pojistné teorie Daňhel Jaroslav Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Komerční bankovnictví v České republice Pulpánová Stanislava Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2007
Komparace politických systémů I. Dvořáková Vladimíra a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003
Komparace politických systémů II. Říchová Blanka a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003
Komparace politických systémů III. Cabada Ladislav a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003
Krizová komunikace Antušák Emil, Kopecký Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Makroekonomie – základní kurs Helísek Mojmír a kolektiv Melandrium, Slaný 2002
Makroekonomie – základní kurz Krameš Jaroslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Malé dějiny ekonomického myšlení Brožová Dagmar Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Management – základy, prosperita a globalizace Veber Jaromír a kol. Management Press, Praha 2000
Management rozvojových projektů Svoboda Daniel, Němečková Tereza Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Manažerská komunikace – část I. a II. Střížová Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Manažerská psychologie Hiršová Miloslava Oeconomica VŠE Praha – FM 2008
Manažerská sociologie Novotná Eliška Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Manažerské rozhodování – cvičebnice s řešenými příklady Hrůzová Helena Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
Marketingová komunikace a přímý marketing Hesková Marie a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Masmédia a publicita Musil Martin Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Metody a nástroje podnikatelské etiky Čaník P., Řezbová L., van Zavrel T. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU Machková H., Taušer J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní management Zadražilová Dana Oeconomica VŠE Praha 2007
Mezinárodní marketing Machková Hana Oeconomica VŠE Praha – FMV 2008
Mezinárodní měnová spolupráce Marková Jana Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2003
Mezinárodní měnové instituce Marková Jana Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Mezinárodní měnový kurz Taušer J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní obchod Kalínská Emílie a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní obchodní jednání Zamikalová Miroslava Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Mezinárodní obchodní operace Machková H., Černohlávková E., Sato A. Grada Publishing a. s. 2003
Mikroekonomie – základní kurs Macáková Libuše a kol. Melandrium, Slaný 2003
Místní právní předpisy a jejich tvorba Grospič Jiří, Svoboda Karel Oeconomica VŠE Praha – NF 2005
Modely a metody rozhodování Fiala Petr Oeconomica VŠE Praha – FIS 2008
Nákladové účetnictví Šoljaková Libuše Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2008
Obchodní podnikání – Retail management Pražská L., Jindra J. Management Press, Praha 2002
Obchodní právo Kalinová M., Kotoučová J., Švarc Z. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
Oceňování majetku Heřman Jan Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Oceňování nemovitostí Heřman Jan Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Oceňování strojů a výrobních zařízení Makovec Jaromír Oeconomica VŠE Praha – IOM 2006
Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie Horová Olga Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Pedagogika pro učitele odborných předmětů Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha – FFU 2006
Peněžní ekonomie a bankovnictví Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J. Management Press, Praha 2004
Podniková ekonomika Synek Miloslav a kol. C. H. Beck, Praha 2003
Podniková informatika Gála L., Pour J., Toman P. Computer Press, Brno 2006
Podpora podnikání Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha 2007
Politologie Prorok Vladimír, Lisa Aleš Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003
PR management Novotná E., Nový J., Musil M. Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
Praktické marketingové aplikace Vávra Oldřich Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
Prevence rizik Paleček Miloš a kol. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Privatizace české ekonomiky (její kořeny, metody a výsledky) Ježek Tomáš Oeconomica VŠE Praha 2006
Problémy mezinárodní politiky očima mladých badatelů Dubský Z., Beneš V. Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2006
Provozní a produktový management Veber J., Svobodová H. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2008
Regionální sociologie Heřmanová E., Patočka J. Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Regulace evropského účetnictví Žárová Marcela Oeconomica VŠE Praha 2006
Slovník teorie mezinárodních vztahů Kratochvíl P. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Soukromé právo (vybrané problémy) Spirit Michal Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
Společné a nadnárodní podniky Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha 2006
Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol Gullová Soňa Oeconomica VŠE Praha – FMV 2008
Statistika pro ekonomy Hindls R., Hronová S., Seger J. Fischer J. Professional publishing, Praha 2006
Strategická analýza Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Strategický management Kovář František, Štrach Pavel Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
Světová ekonomika – nové rysy a perspektivy Cihelková E. a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Světová ekonomika – základní rysy a tendence vývoje Cihelková Eva a kolektiv C. H. Beck, Praha 2001
Teorie oceňování ochrané známky Jurečka Jan Oeconomica VŠE Praha – IOM 2006
The United Nations and Conflict Resolution Šabacká Yvona Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2007
Trh práce na přelomu tisíciletí Kotýnková Magdaléna Oeconomica VŠE Praha 2006
Tvorba a analýza zahraniční politiky Druláková Radka Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2007
Tvorba aplikací v MS Excel Benáčanová Helena Oeconomica VŠE Praha – FIS 2008
Užití kancelářských aplikací Kunstová Renata Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Účetní informační systémy Mejzlík Ladislav Oeconomica VŠE Praha 2006
Účetnictví státní správy a samosprávy Nováková Štěpánka Oeconomica VŠE Praha 2006
Úvod do fenoménu myšlení pro manažery Toman Prokop Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Úvod do rozvojových studií Adamcová Lenka Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Úvod do teorie krizového managementu Antušák Emil, Kopecký Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Úvod do umělých neuronových sítí I. Křivan M. Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Veřejné finance Hamerníková Bojka, Kubátová Květa Eurolex, Praha 2004
Veřejné finance Musil Martin Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
Všeobecné hospodářské dějiny IX. a XX. století Průcha Václav, Faltus Josef Oeconomica VŠE Praha – NF 2003
Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva Hejda Jan a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FM 2007
Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků II. Vojík Vladimír Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Vybrané texty z politické filosofie Vlček Miroslav, Vacura Miroslav Oeconomica VŠE Praha – FIS 2004
Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. století Stellner František a kol. Oeconomica VŠE Praha – NF 2005
Vývojové prostředí NetBeans Buchalcevová Alena, Pitka Lukáš Oeconomica VŠE Praha – FIS 2007
Výzkum trhu – německy Bártová Hilda Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Zahraniční ekonomické vztahy České republiky Plchová Božena a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Základy marketingu Stehlík Eduard a kol. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2003
Základy oceňování nemovitostí Dušek David Oeconomica VŠE Praha – IOM 2008
Základy práva Spirit Michal a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
Základy srovnávacího obchodního práva Islámského a dálného východu Boháček Martin Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Základy teorie účetnictví Janhuba Miloslav Oeconomica VŠE Praha 2007
Změny v rozmístění světového hospodářství Vošta Milan Oeconomica VŠE Praha 2007