Integrace zdravotně handicapovaných

Integrace zdravotně handicapovaných spoluobčanů do běžného života se stala během posledních 17 let každodenní součástí. Je jen málo sfér všedního dne kde se nesetkáváme s ohledem na specifické požadavky handicapovaných. Zohledňování a změna přístupu se nevyhnula ani českému školství. Většinou se ale jednalo o školy základní a střední. Se zpožděním podávají pomocnou ruku znevýhodněným studentům také školy vysoké. Dnes již existují několikaleté zkušenosti nejen na úrovni asistenčních služeb, ale i v rovině skutečně odborného přístupu k handicapovaným studentům a jejich zapojení do vysokého školství se nyní již pokládá za samozřejmé.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague