O středisku

Vznik Střediska handicapovaných studentů (SHS)

SHS vzniklo na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2007 za podpory rozvojového projektu MŠMT. Služby SHS nejprve akceptovaly aktuální potřeby handicapovaných studentů (HS), kteří na VŠE již studovali a potíže plynoucí z jejich postižení překonávali za pomoci ochotných pracovníků školy, kteří jim vycházeli vstříc individuálním přístupem. Bohužel ne vždy se setkali se vstřícností a úspěšné absolvování několika prvních semestrů nebylo zárukou, že v budoucnu nenarazí na neřešitelný problém související s jejich handicapem, který jim neumožní studium dokončit. Nejvíce HS se na VŠE potýká s vadou zraku, a proto byly služby a technické vybavení centra koncipovány tak, aby jim přineslo co možná největší možnost přístupu ke studijním informacím, který bude srovnatelný s možnostmi ostatních studentů. Se zahájením činnosti SHS se však zvedl zájem i mezi studenty se ztíženou možností pohybu a dokonce i s vadou sluchu a nabízené služby byly rozšířeny podle aktuálních potřeb HS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague